Özel Öğrenci


Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde yönetmeliğe uygun olarak Özel Öğrenci Statüsünde Yüksek lisans dersleri almak mümkündür. Özel öğrenci statüsünde ders alabilmek için ALES zorunluluğu yoktur ve öğrenciler Özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden başarılı olmaları durumunda herhangi bir bölüme kesin kayıt yaptırdıklarında bu dersleri zorunlu krediden düşebilirler. 

Özel Öğrenciler

Madde 25- Başka üniversitelerin öğrencileri ile belirli konularda bilgilerini artırmak isteyen kişiler, BB’nin olumlu görüşü alınarak TUEF-TYK kararı ile “özel öğrenci” statüsü ile bir yarıyılda en çok 2 derse kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler yazıldıkları dersler için bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu öğrencilere diploma verilmez, tam zamanlı öğrencilik hakkı tanınmaz, ancak talepleri halinde katılmış oldukları ders ve başarı durumlarıyla ilgili bir belge verilir. 

Ödeme Bilgisi :

1 kredi ücreti = 210,6 TL
Ödenecek ücret = 210,6 TL x alınan derslerin toplam kredisi
(bir dönemde en fazla 2 ders alabilir)

Örnek:

3 kredilik 1 dersi alan öğrencisi 631,80 TL ücret öder.

210,6 x 3 = 631,80 TL (3 kredilik 1 ders ücreti)